CONSUMER’S VIEWPOINT ON FMCG PRODUCT QUALITY
Tác giả: Viettrack
Nhà xuất bản: FTA Research & Consultant
Đọc sách  

CONSUMER’S VIEWPOINT ON FMCG PRODUCT QUALITY.

 • IMPORTANT FACTORS WHEN CONSIDERING PRODUCTS’ QUALITY.
 • FACTORS TO IDENTIFY PRODUCTS HAVE HIGH QUALITY.
 • SOURCES TO IDENTIFY PRODUCTS (FMCG) HAVE HIGH QUALITY.
 • PLACE SELLING HIGH QUALITY PRODUCTS (FMCG).
 • SIGNS TO IDENTIFY CHANNEL DISTRIBUTE PRODUCTS WITH HIGH QUALITY.
 • CONSUMERS’ REACTION TOWARDS THE INFORMATION ABOUT HIGH QUALITY PRODUCTS.
 • LOW QUALITY PRODUCTS – WHAT CUSTOMERS HAVE BOUGHT.
 • WHERE CONSUMERS BUY LOW QUALITY PRODUCT?
 • WHY CONSUMERS BUY LOW QUALITY PRODUCT?

 

 •  Viettrack is a monthly news from FTA Research & Consultant, base on a monthly research survey. It aims at delivering comments, opinions and evaluation of consumers about the current economic situation as well as promotion campaigns or products to producers and marketers. It is supposed to help marketers understand and offer better services in order to satisfy the demand of consumers.
 •  Viettrack Research meet ISO 20252:2006 standard, the international quality standard in market research.
 •  Viettrack - July 2011:

Sampling size : N=600;
 HCM = HN = DN = CT=150
 Sex: Male/Female
 Economic class: ABCDEF
 Age: 15 – 55


Tầm nhìn, Sứ mệnh  Business Marketing 4.0 Nhân Hiệu Việt World Marketing Congress Trang Học viên
Người Thầy Marcom Marketing Manager Tiếp Thị Cộng Đồng CMO World Forum  Hình Các Thế Hệ Học Viên
Hội Đồng Chuyên Gia Brand Manager Tiếp Thị Nông Sản Việt The Global Student Awards  Chính sách ưu đãi
Đối tác Sales Manager Thư viện Global Gap Global Brand Forum  Hình Trên Flickr - Academy
Học Viên Marcom Event Manager Trung Tâm Khảo Cứu Thương Hiệu Global Best Digital Marketing Lễ tốt nghiệp
The Power of One Chuyên Viên Quảng Cáo Big Show Vietnam
Vietnam Marketing Conferences Đề tài tốt nghiệp
 VietnamMarcom Academy Digital Marketing Marcom Books Triển lãm sách Marcom Lưu bút
 Phiên bản tiếng Anh CopyWriter Marcom Best Ngày Hội Công Nghệ Quảng Cáo Bảo vệ đề tài
  Tiếp Thị Bán Hàng Địa Ốc Marcom Law - Best practices Ngày Hội Tư Vấn Hướng Nghiệp Đăng ký học
   Tiếp Thị Du Lịch Tiếp Thị Điểm Đến Đại hội Quảng Cáo Châu Á  Liên Hệ
  Marcom Skills Tiếp Thị Hình Ảnh Việt Nam Tiếp Thị Hình Ảnh Việt Nam  
    Câu chuyện-Dự án-Cuộc Sống Vietnam Youth Marketing Conference  

 

Email: academy@vietnammarcom.edu.vn - Tel: 028 38239718 ( 4 lines )

Hotline Phòng đăng ký - tuyển sinh: 0915 793 055 - 0949 430 055

Địa chỉ liên hệ: 8B, Nguyễn Trung Trực, Quận1, Tp Hồ Chí Minh

 

youtubeflickrfacebook