Social marketing & Vietnamese community insights
Tác giả: Viettrack
Nhà xuất bản: FTA Research & Consultant
Đọc sách  

 •  Unemployment, environmental protection, HIV/ AIDS prevention, traffic safety are top social issues which Vietnamese people care most.
   Tình trạng thất nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng chống HIV /AIDS, và an toàn giao thông là những vấn đề xã hội được người dân Việt Nam quan tâm nhất hiện nay.
 •  However, the response from Vietnamese community remains low and passive. Most would only read the news, think about the issues, talk to others about it. Those who would aggressively participate and become active volunteers account for less than 5%.
   Tuy nhiên, phản ứng từ cộng đồng vẫn còn rất thấp và thụ động: Hầu hết chỉ đọc tin tức, nghĩ và bàn luận với nhau về các bức xúc. Số người tích cực tham gia và trở thành tình nguyện viên chỉ dưới 5%.
 • Many of the current social marketing programs are not generating sufficient impact on changing people behaviors. The most effective programs include: helmet wearing campaign, HIV prevention, literacy program, traffic safety awareness, environmental protection.
  Nhiều chương trình tiếp thj cộng đồng không thật sự tạo được sức ảnh hưởng lên mọi người. Một số chương trình có sức ảnh hưởng sâu rộng và có hiệu quả như : đội mũ bảo hiểm, phòng chống HIV, phổ cập giáo dục, ý thức an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.
 •  The most critical success factors for a social program would be about addressing the urgent needs from the community, organized/ launched at the right time and widespread participation demonstration
   Các yếu tố quyết định góp phần đem lại sự thành công cho các chương trình tiếp thị cộng đồng là: đề cập và nhấn mạnh những vấn đề đang là bức xúc nhất của xã hội, thời điểm tổ chức ,và sức thu hút của chương trình.

 

 •  Viettrack is a monthly market research top-line developed by FTA Research & Consultant, the representative of ESOMAR in Vietnam.
 •  Viettrack aims to:

 Provide snapshots on Vietnam consumers
 Explain market research terms, usage, application, methodologies for
Vietnam market
 Introduce new developments in market research worldwide and Asia
Pacific region.
 Interact with marketers in Vietnam on approach and direction for a most effective and value for investment usage of market research. Eventually, this would help reduce marketing failures and expand the research industry in Vietnam


Tầm nhìn, Sứ mệnh  Business Marketing 4.0 Nhân Hiệu Việt World Marketing Congress Trang Học viên
Người Thầy Marcom Marketing Manager Tiếp Thị Cộng Đồng CMO World Forum  Hình Các Thế Hệ Học Viên
Hội Đồng Chuyên Gia Brand Manager Tiếp Thị Nông Sản Việt The Global Student Awards  Chính sách ưu đãi
Đối tác Sales Manager Thư viện Global Gap Global Brand Forum  Hình Trên Flickr - Academy
Học Viên Marcom Event Manager Trung Tâm Khảo Cứu Thương Hiệu Global Best Digital Marketing Lễ tốt nghiệp
The Power of One Chuyên Viên Quảng Cáo Big Show Vietnam
Vietnam Marketing Conferences Đề tài tốt nghiệp
 VietnamMarcom Academy Digital Marketing Marcom Books Triển lãm sách Marcom Lưu bút
 Phiên bản tiếng Anh CopyWriter Marcom Best Ngày Hội Công Nghệ Quảng Cáo Bảo vệ đề tài
  Tiếp Thị Bán Hàng Địa Ốc Marcom Law - Best practices Ngày Hội Tư Vấn Hướng Nghiệp Đăng ký học
   Tiếp Thị Du Lịch Tiếp Thị Điểm Đến Đại hội Quảng Cáo Châu Á  Liên Hệ
  Marcom Skills Tiếp Thị Hình Ảnh Việt Nam Tiếp Thị Hình Ảnh Việt Nam  
    Câu chuyện-Dự án-Cuộc Sống Vietnam Youth Marketing Conference  

 

Email: academy@vietnammarcom.edu.vn - Tel: 028 38239718 ( 4 lines )

Hotline Phòng đăng ký - tuyển sinh: 0915 793 055 - 0949 430 055

Địa chỉ liên hệ: 8B, Nguyễn Trung Trực, Quận1, Tp Hồ Chí Minh

 

youtubeflickrfacebook