Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Quản Lý, Kinh Doanh Và Thuế Đối Với Đất Đai, Nhà Ở (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2012)
Tác giả: Nxb Tài chính
Nhà xuất bản: Nxb Tài chính
Số trang: 642
Kích thước: 19 x 27 cm
Ngày xuất bản: 12 - 2011
Giá tham khảo: 299.000 VNÐ
  

Nhằm góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, đồng thời giúp các cơ quan, doang nghiệp, cán bộ quản lý cũng như cán bộ làm công tác địa chính và đông đảo nhân dân nắm được những quy định mới nhất về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp; bồi thường, đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, nhà ở, Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách "Hệ thống văn bản pháp luật mới nhất về quản lý, kinh doanh và thuế đối với đất đai, nhà ở"

Cuốn sách gồm 13 phần:

Phần thứ nhất  :  Quy định chung

Phần thứ hai    :  Quy định mới nhất về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

Phần thứ ba    :  Quy định mới nhất về thống kê. kiểm kê đất, điều tra, xác định giá đất và khung giá các loại đất

Phần thứ tư     :  Quy định mới nhất về đăng ký thế chấp, bảo lãnh, xác định giá trị quyền sử dụng đất

Phần thứ năm :  Quy định mới nhất về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Phần thứ sáu  :  Quy định mới nhất về thu tiền sửu dụng đất

Phần thứ bảy  :  Quy định mới nhất về lệ phí trước bạ nhà, đất

Phần thứ tám  :  Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Phần thứ chín :  Quy định mới nhất về chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà Nước về đất, quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991

Phần thứ mười:  Quy định mới nhất về thuế sử dụng đất nông nghiệp

Phần thứ mười một : Quy định mới nhất về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Phần thứ mười hai  : Quy định mới nhất về nhà ở

Phần thứ mười ba   : Quy định mới


Tầm nhìn, Sứ mệnh  Business Marketing 4.0 Nhân Hiệu Việt World Marketing Congress Trang Học viên
Người Thầy Marcom Marketing Manager Tiếp Thị Cộng Đồng CMO World Forum  Hình Các Thế Hệ Học Viên
Hội Đồng Chuyên Gia Brand Manager Tiếp Thị Nông Sản Việt The Global Student Awards  Chính sách ưu đãi
Đối tác Sales Manager Thư viện Global Gap Global Brand Forum  Hình Trên Flickr - Academy
Học Viên Marcom Event Manager Trung Tâm Khảo Cứu Thương Hiệu Global Best Digital Marketing Lễ tốt nghiệp
The Power of One Chuyên Viên Quảng Cáo Big Show Vietnam
Vietnam Marketing Conferences Đề tài tốt nghiệp
 VietnamMarcom Academy Digital Marketing Marcom Books Triển lãm sách Marcom Lưu bút
 Phiên bản tiếng Anh CopyWriter Marcom Best Ngày Hội Công Nghệ Quảng Cáo Bảo vệ đề tài
  Tiếp Thị Bán Hàng Địa Ốc Marcom Law - Best practices Ngày Hội Tư Vấn Hướng Nghiệp Đăng ký học
   Tiếp Thị Du Lịch Tiếp Thị Điểm Đến Đại hội Quảng Cáo Châu Á  Liên Hệ
  Marcom Skills Tiếp Thị Hình Ảnh Việt Nam Tiếp Thị Hình Ảnh Việt Nam  
    Câu chuyện-Dự án-Cuộc Sống Vietnam Youth Marketing Conference  

 

Email: academy@vietnammarcom.edu.vn - Tel: 028 38239718 ( 4 lines )

Hotline Phòng đăng ký - tuyển sinh: 0915 793 055 - 0949 430 055

Địa chỉ liên hệ: 8B, Nguyễn Trung Trực, Quận1, Tp Hồ Chí Minh

 

youtubeflickrfacebook