CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM
Tác giả: Đinh Văn Ân
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật
Số trang: 463
Kích thước: 14.5x20.5 cm
Ngày xuất bản: Quý I/2011
Giá tham khảo: 65,000d
  

Thị trường bất động sản là một trong những thị trường quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Lượng tài sản của thị trường bất động sản chiếm từ 50-70% trong tổng tài sản quốc gia. Thị trường bất động sản có tính liên thông rất cao với các thị trường: tài chính, lao động, khoa học và công nghệ, hàng hóa và dịch vụ, đồng thời có mối liên hệ mật thiết với nhau, đặc biệt là thị trường tài chính.
Qua gần 25 năm đổi mới, thị trường bất động sản Việt Nam đã qua hai chu kỳ tăng trưởng nóng trong những năm 1993-1996, 1999-2003 và đóng băng trong những năm 1996-1999 và từ năm 2004 đến cuối năm 20026. Từ đầu năm 2008, thị trường lại có những diễn biến khó quan sát...
Về triển vọng dài hạn, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ còn phát triển và hoàn thiện cùng với sự hoàn thiện của các thể chế thị trường. Tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản gắn liền với quỹ đất công chưa giao, khó giao, xen kẽ, hoặc cần thu hồi đưa vào thị trường bất động sản. Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản còn liên quan đến việc nâng cao hệ số sử dụng đất trên cơ sở tăng năng suất, tận dụng không gian, phát triển cơ sở hạ tầng và đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, đến việc hoàn thiện chính sách khuyến khích đóng góp quyền sử dụng đất đến phát triển quỹ bất động sản cho thuê hoặc trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh của người sở hữu đất, đến chính sách mở cửa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài thị trường bất động sản trong nước...
Cuốn sách "Chính Sách Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Ở Việt Nam" sẽ giúp nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ ở tầm quốc gia để cung cấp để cung cấp tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho các cơ quan quản lý, các cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức và cá nhân quan tâm đến sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam.

Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận về thị trường bất động sản và kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thị trường bất động sản
Chương I: Cơ sở lý luận về thị trường bất động sản và chính sách phát triển thị trường bất động sản
Chương II: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam về chính sách phát triển thị trường bất động sản
Phần thứ hai: Thực trạng chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam
Chương III: Thực trạng phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam
Chương IV: Thực trạng chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam
Chương V: Đánh giá tổng quát về phát triển thị trường bất động sản và chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam
Phần thứ ba: Tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian tới
Chương VI: Quan điểm, định hướng phát triển thị trường bất động sản Việt Nam đến năm 2020
Chương VII: Giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam đến năm 2020


Tầm nhìn, Sứ mệnh  Business Marketing 4.0 Nhân Hiệu Việt World Marketing Congress Trang Học viên
Người Thầy Marcom Marketing Manager Tiếp Thị Cộng Đồng CMO World Forum  Hình Các Thế Hệ Học Viên
Hội Đồng Chuyên Gia Brand Manager Tiếp Thị Nông Sản Việt The Global Student Awards  Chính sách ưu đãi
Đối tác Sales Manager Thư viện Global Gap Global Brand Forum  Hình Trên Flickr - Academy
Học Viên Marcom Event Manager Trung Tâm Khảo Cứu Thương Hiệu Global Best Digital Marketing Lễ tốt nghiệp
The Power of One Chuyên Viên Quảng Cáo Big Show Vietnam
Vietnam Marketing Conferences Đề tài tốt nghiệp
 VietnamMarcom Academy Digital Marketing Marcom Books Triển lãm sách Marcom Lưu bút
 Phiên bản tiếng Anh CopyWriter Marcom Best Ngày Hội Công Nghệ Quảng Cáo Bảo vệ đề tài
  Tiếp Thị Bán Hàng Địa Ốc Marcom Law - Best practices Ngày Hội Tư Vấn Hướng Nghiệp Đăng ký học
   Tiếp Thị Du Lịch Tiếp Thị Điểm Đến Đại hội Quảng Cáo Châu Á  Liên Hệ
  Marcom Skills Tiếp Thị Hình Ảnh Việt Nam Tiếp Thị Hình Ảnh Việt Nam  
    Câu chuyện-Dự án-Cuộc Sống Vietnam Youth Marketing Conference  

 

Email: academy@vietnammarcom.edu.vn - Tel: 028 38239718 ( 4 lines )

Hotline Phòng đăng ký - tuyển sinh: 0915 793 055 - 0949 430 055

Địa chỉ liên hệ: 8B, Nguyễn Trung Trực, Quận1, Tp Hồ Chí Minh

 

youtubeflickrfacebook